We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, door op de Akkoord knop te drukken, gaan we er vanuit dat ermee instemt.

Scoutinggroep
De Gold'n Zende
Nieuwleusen

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden, stamleden en anderen,

Scoutinggroep De Gold’n Zende (Scouting Nieuwleusen) staat aan de vooravond van een wijziging in de structuur en vorm van de groep. Het bestuur wil u hierover vooraf informeren.

Wat gaat er veranderen?
Scouting Nieuwleusen is vanaf de oprichting in 1995 een stichting en heeft zich verbonden aan Scouting Nederland. In verband met aansprakelijkheid en bezittingen is het verstandiger om als rechtspersoon een vereniging met beheerstichting te worden.

Scouting Nieuwleusen is een stichting en derhalve is het niet mogelijk om leden te hebben. Onze leden (dat zijn o.a. de kinderen met u als wettig vertegenwoordiger) zijn op dit moment dan ook geen lid van stichting Scouting Nieuwleusen, maar lid van de vereniging Scouting Nederland.

De wijziging die wij willen gaan doorvoeren (na goedkeuring van het gehele bestuur) is de volgende:

Er wordt een groepsvereniging opgericht waar uw kind ook lid van wordt en de huidige stichting wordt omgezet naar een beheerstichting, waar onder andere het clubgebouw en duurdere materialen in ondergebracht worden. Deze structuurwijziging is noodzakelijk om een aantal juridische en organisatorische verbeteringen door te voeren. Deze veranderingen zijn mede door Scouting Nederland ingegeven en goedgekeurd.

Wat betekent dit voor Scouting Nieuwleusen?
Op dit moment hebben we te maken met één bestuur (stichtingsbestuur), straks hebben we een groepsvereniging en een beheerstichting. Beiden hebben een eigen bestuur, maar zijn door middel van de statuten met daarin de verplichting om het bestuur te “mengen” met elkaar verbonden.

Naast de bestuursleden hebben we straks ook per speltak een ouder nodig die als vertegenwoordig(st)er van alle ouders/verzorgers bij de vergadering van de groepsraad aanwezig is.

Wat merkt u daarvan als ouder/verzorger of stamlid?
Helemaal niets. Uw kind (u) is (bent) nu verbonden aan Stichting Scouting Nieuwleusen en lid van de vereniging Scouting Nederland. Zodra de omzetting heeft plaatsgevonden blijft uw kind (u) lid van Scouting Nederland en wordt uw kind (u) automatisch lid van de Groepsvereniging Scouting Nieuwleusen.

Wat vragen wij van u als ouder/verzorger, stamlid of andere?
De beheerstichting zal zich gaan bezighouden met het beheer van het clubhuis en de financiën van de stichting. De groepsvereniging wordt de vereniging waarin de wekelijkse scoutingactiviteiten georganiseerd worden. Alle vrijwilligers van het bestuur van Scouting Nieuwleusen vragen u om na te denken of u wellicht interesse heeft om in één van, of in beide besturen een handje te helpen. Het kost niet veel tijd en hoe meer mensen we hebben, hoe minder tijd het iedereen kost. Wij zijn een gezellige club met zeer enthousiaste mensen en de waardering voor iedereen die helpt is enorm groot. Daarnaast zoeken we voor iedere speltak een ouder die de ouders van die speltak wil vertegenwoordigen.

Als u meer (inhoudelijke) informatie wilt hierover kunt u te allen tijde contact opnemen met één van ondergetekenden.

Wanneer gaan de geplande wijzigingen plaatsvinden?
We zijn nu aan het inventariseren wie zich kandidaat wil stellen voor een bestuursfunctie of vertegenwoordiger van de ouders (per speltak) wil zijn.

Verder gaan we een vergadering beleggen waarbij de oprichting van de groepsvereniging en de statutenwijziging van de huidige stichting ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden van de groepsraad. De verwachting is dat we dit najaar alles geheel afgerond hebben.

We gaan ervan uit u hiermee duidelijk geïnformeerd te hebben. Mocht u meer informatie willen hebben, kunt u altijd terecht bij ondergetekenden. Zij zijn te bereiken via ons contactformulier (klik).

Namens het bestuur,
de leden van de werkgroep “omzetting stichting naar vereniging/beheerstichting”